Gedragsregels op onze kanalen

Graag even uw aandacht voor volgende punten

Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden.

- Geen gescheld, gevloek enz.
- Geen discussies over politiek of geloofsovertuiging.
- Geen skipnamen.
- Geen gefantaseerde HAM roepnamen (steekproeven!).
- Geen langdurige persoonlijke gesprekken/geklaag.
- Geen handel en/of advertenties.
- Geen illegale onderwerpen.
- Geen promotie van andere groepen.
- Iedere algemene vorm van ongewenst gedrag is verboden.
- Gebruik je gezond verstand!

Het moderatorteam neemt alle beslissingen ((bv. tijdelijke/permanente ban) in overleg en deze staan NIET ter discussie!